*หมายเหตุ เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
201   (1) การต้มนึ่ง หรือ อบพืชเมล็ดพืช   ได้ ได้
202   (2) การกระเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช   ได้ ได้
205   (5) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า     ได้
205   (6) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช   ได้ ได้
208   (8) การเพราะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ ได้ ได้
209   (9) การร่อน ล้างคัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้
211   (11) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้    
  4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือ หลายอย่างดังต่อไปนี้
407   (7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่นไข่เค็ม ได้    
    ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
  5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      
    ดังต่อไปนี้
501   (1) การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีหนึ่ง   ได้  
    เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
504   (4) การทำครีมจากนม ได้ ได้  
505   (5) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้ ได้  
506   (6) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ได้ ได้  
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
801   (1) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ ได้ ได้  
    ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
802   (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง   ได้ ได้  
    โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง          
 
  9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
901   (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้
902   (2) การทำแป้ง ได้    
903   (3) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้  
905   (5) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ได้ ได้  
906   (6) การปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้  
 
  10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
1001   (1) การทำขนมปังหรือขนมเค้ก ได้ ได้  
1002   (2) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได้ ได้  
1003   (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ ได้  
  11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน      
    หรือพืชอื่นให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
1101   (1) การทำน้ำเชื่อม ได้ ได้  
1107   (7) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด ได้    
    หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน      
1205   (5) การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้  
1206   (6) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้ ได้  
1207   (7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ได้ ได้  
    หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล      
1208   (8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ได้ ได้  
    หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต      
  13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร      
    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1306   (6) การทำน้ำมันสลัด ได้ ได้  
1307   (7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้
1308   (8) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้
  14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง หรือตัดซอย บด   ได้ ได้
    หรือย่อยน้ำแข็ง
  20 โรงงานประกอปกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์          
    น้ำอัดลมหรือน้ำแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้          
2001   (1) การทำน้ำดื่ม             ได้ ได้  
  23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฆ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม      
    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
2301   (1) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้  
2304   (4) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้  
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ ได้  
    ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน
    (เฉพาะหัตถกรรมพื้นบ้านและไม่มีการฟอกย้อมสี)
  26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน      
    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
2602   (2) การซ่อมแซมตาข่าย แห หรือ อวน และรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ ได้ ได้  
    ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า      
    อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างดังต่อไปนี้
2801   (1) การตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท ได้ ได้  
    หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่นๆ
2802   (2) การทำหมวก ได้ ได้  
  34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
3401   (1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปลรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน     ได้
3402   (2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู     ได้
    หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
  35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก ได้ ได้ ได้
    หรือผักตบชวา
  36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือก๊อก      
    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
3603   (3) การแกะสลักไม้ ได้ ได้  
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุเกี่ยวกับกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ได้ ได้  
    (Fibreboard)
  41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ      
4101   (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้
4102   (2) การทำแม่พิมพ์โลหะ     ได้
  43 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์      
    (Pesticides)
4301   (1) การทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (เฉพาะที่ไม่ใช้สารเคมี)     ได้
  47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปลุกแต่งร่างกาย      
4701   (1) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์ สำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ สำหรับโกนหนวด     ได้
    หรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างหรือขัดถู
4703   (3) การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปลุกแต่งร่างกาย ได้ ได้  
4704   (4) การทำยาสีฟัน ได้ ได้  
  48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่าหนึ่งหรือหลายอย่าง      
4805   (5) การทำเทียนไข     ได้
  51 โรงงานซ่อมดอกยางนอกหรือยางใน สำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วย ได้ ได้  
    เครื่องกล คน หรือสัตว์
  53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
5301   (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึง   ได้ ได้
    ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  55 โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได้ ได้ ได้
    การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
  58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
5801   (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม   ได้ ได้
    หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
  61 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก ได้ ได้  
    หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
    หรือเครื่องใช้ดังกล่าว
  62 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร ได้ ได้  
    ที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
    ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
  63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง      
    หรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
6301   (1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ ได้ ได้  
    หรือปล่องไฟ
6302   (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้  
6303   (3) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ ได้ ได้ ได้
  64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง      
    หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
6413   (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป   ได้  
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  65 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกันหัน และรวมถึง ได้ ได้ ได้
    ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
  66 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม ได้ ได้ ได้
    หรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
    ดังกล่าว
  67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ      
    เครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
    ดังต่อไป
6701   (1) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ได้ ได้  
    ทำเครื่องเรือนหรือไม้วีเนียร์
6702   (2) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ ได้    
    เครื่องกัด (Milling Macchines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines)
    หรือหัวไส (Shaping Machines)
  69 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องคำนวน เครื่องทำบัญชี เครื่องจักร ได้    
    สำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวนชนิดดิจิตัล
    หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิสำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่
    เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ (Digital or Analog Computer or Associated Electronic Data Processing
    Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องชั่ง
    ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอักสำเนาด้วยการ
    ถ่ายภาพ
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  70 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ ได้    
    เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็น
    หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง
    หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
    รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
    (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน
    แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
    อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  71 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่70 ได้    
    เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
    เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับทำแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า
    เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  72 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง ได้    
    หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
    หรือเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกภาพ (วิดิวัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
    เครื่องโทรทัศน์หรือโทรเลข ชนิด มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์
    เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือ จับสัญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือกึ่งนำชนิด
    ไว้ที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices)
  73 โรงงานดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด ได้    
    และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้      
7501   (1) การซ่อมแซม ทำสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ได้ ได้  
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  80 โรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ได้    
    ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้      
    ในลำดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
8701   (1) การทำเครื่องเล่น ได้    
8703   (3) การทำเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง ได้    
8704   (4) การทำร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม่กวาด แปรง ตะเกียงโป๊ะ ได้ ได้  
    ตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือ กรองบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
    (เฉพาะสินค้าพื้นเมืองหรือของชำร่วย)
8705   (5) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ได้    
    ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
8707   (7) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับใด ได้    
  91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้ ได้  
    ดังต่อไปนี้
9101   (1) การบรรจุสินค้าทั่วไป
  92 โรงงานห้องเย็น   ได้ ได้
   
  93 โรงงานซ่อมรองเท้าเครื่องหนัง ได้    
  94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับในบ้าน หรือ ใช้ประจำตัว   ได้    
ประเภทโรงงานหลัก ลำดับที่ ประเภทหรือโรงงาน  ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจำพวกที่
1 2 3
  95 โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยานเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ      
    จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
9501   (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือ ส่วนประกอบของยานดังกล่าว     ได้
9502   (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ     ได้
    ยานดังกล่าว
9503   (3) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     ได้
9504   (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้    
 
  96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำขาว ได้    
    ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
 
  97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลำดับใด ได้    
 
  98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ ได้    
 
  101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)     ได้